Vi rekommenderar att ni inaktiverar den automatiska uppgraderingen av firmware på era accesspunkter. Detta behöver göras på var av en av siterna.
Logga in i controllern, gå sedan till Settings/Inställningar i nedre vänstra hörnet.
Kontrollera att ni bockat ur ”Automatically upgrade AP firmware”.